В ІНСТИТУТІ ПРАЦЮЄ АСПІРАНТУРА 

На базі Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука працює аспірантура. Підготовка аспірантів здійснюється за спеціальностями 17.00.07 “Дизайн” та 17.00.06 “Декоративно-прикладне мистецтво”.
У 2013- 2014 до аспірантури на спеціальність 17.00.07 “Дизайн” на конкурсній основі приймаються особи, які мають вищу освіту й кваліфікацію спеціаліста або магістра.
Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва не перевищує трьох років, а без відриву від виробництва – чотирьох.

Вступники подають такі документи:

  • Заява про вступ до аспірантури.
  • Особовий листок з обліку кадрів (завірений печаткою і підписом керівника за місцем роботи).
  • Список та ксерокопії опублікованих наукових праць або реферат з рецензією.
  • Медична довідка №086-У.
  • Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу та додаток до диплома про повну вищу освіту.
  • Копія ідентифікаційного коду.
  • Автобіографія
  • Паспорт та диплом про вищу освіту подаються до відділу аспірантури особисто вступником.

Подача документів – з 1 до 25 вересня кожного року. Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди зі вступником, розгляду реферата та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.