Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука оголошує прийом до аспірантури з відривом від виробництва (денна) на державну та контрактну форми навчання, без відриву від виробництва (заочна) — контрактну форму навчання.

Термін навчання з відривом від виробництва та без відриву від виробництва — 4 роки.

Підготовка докторів філософії через аспірантуру буде проводитися за спеціальністю: 015   –  професійна освіта (спеціалізація – теорія і методика професійної освіти).

Вступники подають такі документи:

 • заяву на ім’я ректора (з візою планованого наукового керівника);
 • копію диплома державного зразка про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста та магістра (особи які здобули відповідну освіту за межами України — нострифіковану, нотаріально завірену копію диплому) та додаток до диплома;
 • список опублікованих наукових праць та винаходів та їх копії;
 • особову картку (форма П-2ДС або П-2);
 • протокол співбесіди з планованим науковим керівником;
 • довідку з основного місця роботи;
 • копії: ідентифікаційного коду; паспорта; трудової книжки (завірену у відділі кадрів за місцем роботи);
 • копія військового квитка (посвідчення);
 • лист-клопотання установи, яка направляє на навчання до аспірантури (із підтвердженням можливого працевлаштування після закінчення);
 • рекомендацію вченої ради установи (за наявності);
 • угоду про підготовку в аспірантурі від установи, яка направляє аспіранта (цільова підготовка);
 • 4 фотокартки 3×4 см.
 • папка на зав*язках  – 2 шт.,
 • папка швидкозшивач паперовий – 1 шт
 • медична довідка про стан здоров*я за формою №086

До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста.
До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури виключно у зв’язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.
Прийом документів буде проводитися з 12 липня по 5 серпня 2019 року.
Вступні іспити будуть проводитися з 7 по 15 серпня 2019 року.

Документи:

Документи приймаються з 3 по 31 липня 2018 року за адресою: 
 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 32, каб. 22;
тел. +38044- 285-32-77

 моб. 066 -29-89-074 (д.п.н., проф. Тименко Володимир Петрович)
моб.  099-113-66-83 (канд. пед. наук Торчевська Наталя Вікторівна)

e-mail: aspirantura@kdidpmid.edu.ua