Висновок експертної комісії МОН України за результатами проведення акредитаційної експертизи підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Декоративно-прикладне мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» другий (магістерський рівень) вищої освіти

У період з 30 січня по 01 лютого 2019 року включно в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука працювала експертна комісія з перевірки освітньої діяльності щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Декоративно-прикладне мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» другий (магістерський рівень).

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної експертизи» №98-л від 22.01.2019 р. експертна комісія з перевірки освітньої діяльності щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Декоративно-прикладне мистецтво» із спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» другий (магістерський) рівень вищої освіти працювала у складі:

Мартинюк Тетяна Володимирівна (голова комісії) – доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди.

Тимків Богдан Михайлович (член експертної комісії) – доктор філософії, професор, заслужений діяч мистецтв України, завідувач кафедри методики викладання образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва та дизайну Інституту мистецтв Прикарпатського національного університету  імені Василя Стефаника.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки результатів освітньої діяльності на місці експертні комісії дійшли висновку, що освітньо-професійна програма «Декоративно-прикладне мистецтво» зі спеціальності 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» другого (магістерського) рівня вищої освіти Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука в цілому відповідає встановленим вимогам і забезпечує державну гарантію якості освіти.