Висновок експертної комісії МОН України за результатами проведення акредитаційної експертизи з перевірки освітньої діяльності щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Дизайн» зі спеціальності 022 «Дизайн» другий (магістерський) рівень вищої освіти.

У період з 30 січня по 01 лютого 2019 року включно в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука працювала експертна комісія з перевірки освітньої діяльності щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Дизайн» зі спеціальності 022 «Дизайн» другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України «Про проведення акредитаційної експертизи» №98-л від 22.01.2019 р. експертна комісія з перевірки освітньої діяльності щодо підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Дизайн» зі спеціальності 022 «Дизайн» другий (магістерський) рівень вищої освіти працювала у складі:

Пучков Андрій Олександрович – (голова комісії) доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри теорії та історії мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури.

Заварзін Олег Олександрович (член експертної комісії) – кандидат технічних наук, завідувач кафедри дизайну середовища Інституту дизайну та реклами Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв.

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки результатів освітньої діяльності на місці експертні комісії дійшли висновку, що освітньо-професійна програма «Дизайн» зі спеціальності 022 «Дизайн» другого (магістерського) рівня вищої освіти вищої освіти Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука в цілому відповідає встановленим вимогам і забезпечує державну гарантію якості освіти.