Програма конференції 

Завантажити (PDF, 809KB)

Запрошуємо працівників закладів освіти, науки та культури,

докторантів, аспірантів та студентів до участі у

Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і молодих учених

 «СУЧАСНА МИСТЕЦЬКА ОСВІТА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

(включена Міністерством освіти і науки України до Переліку проведення наукових конференцій

з проблем вищої освіти і науки у 2018 році)

 відбудеться 20 квітня 2018 р. у Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Тематика конференції. Основні питання, що пропонуються для обговорення:

 1. Мистецтво в освіті: історичний досвід та актуальні проблеми сучасності
 2. Сучасні технології та інновації у мистецькій освіті
 3. Теорія та практика декоративно-прикладного мистецтва і дизайну
 4. Актуальні питання фахової мистецької підготовки
 5. Інтеграційні тенденції в розвитку мистецької педагогіки ХХІ століття

За підсумками роботи конференції учасники отримають іменні сертифікати, тексти доповідей (тези) будуть розміщені в електронному виданні КДІДПМД ім. М. Бойчука.

Для участі в конференції необхідно до 5 квітня 2018 року надіслати на електронну пошту Оргкомітету (conference-gd@ukr.net) матеріали (заявку, текст доповіді в електронному вигляді відповідно до вимог).

 Координатор конференції – д.п.н., доцент, проректор з науково-організаційної діяльності Чирчик Сергій Васильович, тел. (044) 285 75 16, (066) 912 35 33, (073) 912 35 33.

Технічний секретар: Собкович Олеся Сергіївна, тел. 0673269574

ЗАЯВКА УЧАСНИКА

 (повинна поступити до оргкомітету не пізніше 5 квітня 2018 року)

 Прізвище, ім'я, по батькові_______________________________________________________
Науковий ступінь, вчене звання __________________________________________________
Місце роботи (навчання)__________________________________________________________
Посада________________________________________________________________________________
Контактний телефон ____________________________________________________________
Е-maіl__________________________________________________________________________________
Назва доповіді (виступу)___________________________________________________________
Форма участі (підкресліть необхідне): безпосередня участь, дистанційна участь.

 Вимоги до оформлення матеріалів

 1. Матеріали обсягом до 2-3 сторінок повинні бути надруковані робочими мовами конференції (українська, англійська).
 2. Текст статей друкується в форматі А4 у текстовому редакторі Word. Поля: верхнє - 2,0; нижнє - 2,5; ліве – 2,2 та праве – 2,2; шрифт Times New Roman, розмір шрифту 14, інтервал 1,5.
 3. При підготовці тез дотримуватися наведеної структури:
 • назва великими літерами;
 • прізвище, ім’я, по батькові авторів у називному відмінку (вказати повністю з нового рядка);
 • з нового рядка – назва закладу / наукової установи (без скорочень);
 • з нового рядка – місто;
 • через рядок з абзацу друкується основний текст та список використаних джерел.

     Автор несе відповідальність за достовірність результатів. Текстовий матеріал не повинен мати синтаксичних, пунктуаційних та орфографічних помилок і виправлень.

Контакти: www.kdidpmid.edu.ua, тел. / факс +38 (044) 285-77-16, e-mail: conference-gd@ukr.net.

       Адреса: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 32.

       КДІДПМД ім. Михайла Бойчука у соцмережах: www.facebook.com/kdidpmid.edu.ua/

                 Мапа проїзду:

Від станцій метро Арсенальна, Печерська,  Видубичі – тролейбусом 38, маршрутним таксі – 238.

Від станції метро Дружби народів - маршрутним таксі – 491.

Завантажити (PDF, 230KB)