Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь

23 листопада 2017 р. у

ВСЕУКРАЇНСЬКІЙ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНІЙ КОНФЕРЕНЦІЇ

«ГУМАНІТАРНІ СТУДІЇ НАКККіМ – 2017»

Для участі у конференції необхідно до 20 листопада 2017 р. (включно)

надіслати електронною поштою:

  • заявку учасника
  • тези доповіді за такими вимогами:

– Word, А4,

– Times New Roman,

– кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5;

– усі поля 20 мм;

– абзац 1,25;

– список літератури лише за наявністю цитувань;

– до 5 сторінок.

– назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції – Семенченко_С.О.doc;

Робочі мови конференції: українська, англійська.

 За результатами конференції буде надруковано збірник матеріалів конференції (грудень 2017)

ТЕМАТИЧНІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 Секція 1. Історичні студії: теорія і практика.

 Секція 2. Освітні студії: теорія і практика

 Секція 3. Культурно-мистецькі студії: теорія і практика

 Секція 4. Психологічні студії: теорія і практика

 Секція 5.  Державно-управлінські студіі: теорія і практика

 Секція 6. Філософські студії: теорія і практика

Секція 7.  Інформаційні студії: теорія і практика

Завантажити (PDF, 171KB)