Для участі у конференції необхідно до 20 травня 2017 р. (включно)

надіслати електронною поштою:

  • заявку учасника
  • тези доповіді за такими вимогами:

– Word, А4,

– Times New Roman,

– кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5;

– усі поля 20 мм;

– абзац 1,25;

– список літератури лише за наявністю цитувань;

– до 5 сторінок.

– назва файлу повинна відповідати імені та прізвищу учасника конференції – Семенченко_С.О.doc;

Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.

 За результатами конференції буде

надруковано збірник матеріалів конференції (червень 2017)

Завантажити (DOC, 71KB)