Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Запрошує Вас 25 листопада 2016 року взяти участь у роботі

науково-практичної конференції за темою:

«Художні практики на початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи»

 Місце проведення: Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука –  м. Київ, вул. Кіквідзе, 32

Робота конференції планується за такими науково-практичними
напрямами:

  • Традиції й новації в декоративно-прикладному мистецтві і дизайні.
  • Мистецька освіта в контексті новітніх художніх практик.
  • Тенденції розвитку художньої культури на початку ХХІ ст.
  • Перспективи становлення арт-ринку в Україні.

Адреса оргкомітету: Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, кафедра художнього текстилю і моделювання костюма –  м. Київ, вул. Кіквідзе, 32, ауд. 34 а.

Координатор конференції: завідувач кафедри ХТМК Мирослав Тарасович Мельник (моб. тел.: 096-318-05-07).

 Усім доповідачам буде видано іменні сертифікати, які засвідчуватимуть участь у конференції та проведення апробації дослідження.

Організаційний внесок 50 грн. (для учасників з КДІДПМД ім. Бойчука – безкоштовно). Витрати на відрядження, поселення та харчування здійснюються за власний рахунок учасників конференції.

 Для участі у науково-практичній конференції на тему: «Художні практики на початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи» потрібно:

до 18 листопада подати на електронну адресу 5445941@ukr.net, зазначивши у темі листа Конференція_25.11.2016:

  • заповнену заявку (див. додаток);
  • тези доповідей обсягом до 4000 тисяч знаків (2-3 сторінки);

Назва файлів повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою Заявка і Тези, Наприклад: Мельник_Заявка,  Мельник_Тези

Робочі мови конференції: українська, англійська.
Оргкомітет залишає за собою право відбору тез. Автори, які подаються матеріали погоджуються з тим, що текст є оригінальним і ніде раніше не друкувався.

Вимоги до тез доповіді:

УДК

Назва секції відповідно до переліку, який вказаний вище

Назва доповіді посередині рядка

(посередині, шрифт TimesNewRoman №14, жирний).

Нижче, через один інтервал, по центру – прізвище, ім’я по батькові автора, повна назва установи, де навчається або працює автор: шрифт TimesNewRoman №14.

Нижче, через один інтервал – текст тез.

Нижче, через один інтервал – Список використаних джерел. У тексті виноски позначаються квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та номера сторінки (сторінок) через кому, наприклад: [4, 16-18].

Обсяг тексту: доповідей до 4000 знаків (2-3 сторінки) зі списком використаних джерел.

Формат тексту: А-4, поля: верхнє, нижнє, ліве, праве – 2 см, шрифт TimesNewRoman № 14, міжрядковий інтервал 1,5.

Додаток

Завантажити (DOCX, 13KB)

БУДЕМО РАДІ БАЧИТИ ВАС У ЧИСЛІ УЧАСНИКІВ НАШОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ!

 

Збірка тез конференції “Художні практики на початку ХХІ століття: новації, тенденції, перспективи”

Завантажити (PDF, 1.03MB)