На засіданні Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки від 25 травня 2017 року (протокол № 53/1) прийнято рішення щодо видачі КДІДПМД ім. Михайла Бойчука ліцензії  на розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня із спеціальностей 022 «Дизайн» з ліцензованим обсягом 60 осіб та 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація» з ліцензованим обсягом 60 осіб.

Наказ МОН України «Про ліцензування освітньої діяльності» від 26.05.2017 № 111-л.