21-23 вересня 2017

ОРГКОМІТЕТ ЗАПРОШУЄ ВАС

взяти участь в роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасне місто – проблеми та їх вирішення».

       ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

 1. Містобудування: актуальні питання, закономірності, перспективи та інноваційне вирішення проблем.
 2. Проблеми збереження історико-архітектурної спадщини.
 3. Тенденції та новації в архітектурі сучасних міст.
 4. Проблеми дизайну архітектурного середовища.
 5. Енергозберегаючі та ресурсозберігаючі проблеми і їх вирішення.
 6. Художній твір в архітектурному середовищі.

 РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

українська, російська, англійська.

УМОВИ ДЛЯ УЧАСТІ

Для участі у конференції необхідно своєчасно надіслати до оргкомітету:

 1. Заявку на участь (форма додається).
 2. Організаційний внесок, скановану копію квитанції про сплату організаційного внеску.
 3. Текст тез доповіді.
 4. Текст наукової публікації, згідно вимог до оформлення.

Організаційний внесок включає в себе витрати на публікацію тез, організаційні витрати, та становить 200 грн.

Матеріали, які відповідають умовам, будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Проблеми теорії та історії архітектури України», який входить до Переліку наукових фахових видань, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Оргкомітет має право відхиляти доповіді, які надіслані невчасно і такі, що не відповідають зазначеним вимогам.

Проживання за рахунок учасників. Оплата за бронювання місць і проживання здійснюється учасниками після прибуття.

Оплату організаційного внеску та оплату друку публікації в фаховому виданні надсилати на рахунок карти Приватбанку 4149 4378 6436 6602 на ім’я Романової О.В. з обов’язковим зазначенням «організаційний внесок», ПІБ.

КОНТРОЛЬНІ ДАТИ

Заявка на участь у конференції до 20.06.17 р.

Оплата за участь у конференції до 20.06.17 р.

Подання тез доповіді до 20.08.17 р.

Подання тексту наукової статті до 05.09.17 р.

КОНФЕРЕНЦІЯ ПРОВОДИТЬСЯ

в Одеській державній академії будівництва та архітектури (вул. Дідріхсона, 4).

Проїзд від залізничного вокзалу: маршрутним таксі №127, 221 до зупинки «вул. Торгова», а також трамвай №28 до зупинки «вул. Торгова».

КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ

Василенко Олександр Борисович

тел.  (048) 732-18-01

Денисенко Юрій Миколайович

тел.: 095-707-13-29

E-mail – dasogasa@gmail.com

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

21.09.2017

Заїзд, поселення учасників

10:00 – 12:00     Пленарне засідання

12:00 – 14:00     Перерва на обід

14:30 – 17:30     Екскурсія «Знайомство з  історичною та сучасною Одесою»

18:00                        Вітальна вечеря

22.09.2017

10:00 – 12:30     Робота в секціях

12:30 – 14:30     Перерва на обід

14:00 – 17:30     Робота в секціях

23.09.2017

10:00 – 12:00     Круглий стіл.

13:00                        Вільний час. Від’їзд учасників конференції.

 ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

 1. До друку приймаються тези доповідей згідно зазначених в запрошенні тем
 2. Роботи, спрямовані для участі в конференції, не мають бути раніше публіковані або спрямовані для публікації в інші видання.
 3. Обсяг тез – 1-2 сторінки у форматі А4 з полями: 2 см з усіх боків, редактор Microsoft Word 2003, шрифт Times New Roman 12 пт, міжстроковий інтервал – 1.
 4. Текст тез повинен включати: актуальність, мету, отримані результати дослідження, висновки.
 5. Назва файлу оформлюється так: Номер розділу, прізвище, ім’я першого автора, місто

(наприклад: ІІ.  Шевченко Олена, Одеса).

Структура тез

 • УДК
 • НАЗВА ПУБЛІКАЦІЇ (великими буквами жирним шрифтом)
 • Прізвища та ініціали авторів (жирним курсивом)
 • Повна назва установи, місто, країна (курсивом)
 • № теми (І – V)
 • Через інтервал – текст тез

Останній термін прийому тез – 20 серпня 2017 р.

Увага! За  зміст тез несуть відповідальність автори.

Разом з тезами обов’язково прислати в тому ж файлі інформацію про авторів (автори, установа, місто, країна, E-mail, поштова адреса (для відправки збірника тез), контактний телефон уповноваженого для контакту з організаційним комітетом конференції).

Також обов’язково прислати скановану квитанцію про внесення організаційного внеску (200 грн.).

 Наукові публікації, які відповідають вимогам ДАК будуть надруковані в збірнику наукових праць «Проблеми теорії і історії архітектури України», внесеного до Переліку наукових фахових видань України  (Наказ МОН України №1279 від 06.11.2014 р.).

 Останній термін прийому публікацій – 5.09.2017 р.

Разом з публікацією  обов’язково надіслати в тому ж файлі інформацію про авторів (автори, установа, місто, країна, поштова адреса (для відправки збірника наукових праць), контактний телефон уповноваженого для контакту з організаційним комітетом конференції), скановану квитанцію про оплату друку публікації (1 стор. – 50 грн.).

Вимоги до оформлення наукової публікації надсилаються окремим файлом.

Тези та текст публікацій приймаються в електронному вигляді на E-mail: dasogasa@gmail.com