18 квітня в актовій залі академії відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «Сучасна мистецька освіта: досвід , проблеми та перспективи».

Відкрила конференцію декан факультету декоративно-прикладного мистецтва, доктор педагогічних наук Алла Руденченко.

Працювали дві наукові секції – «Мистецтво в освіті: історичний досвід та актуальні проблеми сучасності. Сучасні технології та інновації у мистецтві освіти, актуальні питання арт-педагогіки»(модератор – Володимир Тименко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теоретичних дисциплін та професійної освіти) і «Теорія та практика декоративно-прикладного мистецтва і дизайну»(модератор – Олександр Босий, доцент, кандидат історичних наук, завідувач кафедри графічного дизайну).

У своїх доповідях відомі митці-педагоги та молоді вчені порушили цілу низку актуальних питань  стану та подальшого розвитку мистецької освіти в Україні  і в Київській державній академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука зокрема.

Так, Євген Антонович, кандидат педагогічних наук, професор, голова Науково-методичної ради з дизайну Міністерства освіти і науки України  проаналізував європейський вектор розвитку українського етнодизайну у світлі п’яти міжнародних конгресів, Олександр Босий виступив з доповіддю «Традиційна символіка та орнаментика в сучасному графічному дизайні», Сергій Чирчик, доктор педагогічних наук, доцент, проректор з наукової роботи академії дослідив методичні засади організації науково-дослідної роботи у закладах вищої мистецької освіти, доповідь Віктора  Глеби, кандидата наук з державного управління, доцента кафедри дизайну середовища академії імені Михайла Бойчука  була присвячена питанню «Принцип «Зробимо разом»: механізм практичної арт-педагогіки в креативній індустрії», Василь Андріяшко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри художнього текстилю і моделювання костюма розповів про ремізне ткацтво як художній засіб для створення станкового текстилю, Олег Кравченко, кандидат архітектури, доцент кафедри графічного дизайну – про особливості проектування геральдичних знаків у контексті української історії та культури.

На основі цих та інших доповідей організаційний комітет конференції запропонує узагальнені висновки щодо подальшого розвитку сучасної мистецької освіти, підняття її престижу в науковому світі, тіснішого зв’язку з актуальними питаннями творчої практики.

Також буде видано електронний варіант збірника наукових праць.