Побачив світ навчальний посібник професора кафедри живопису В’ячеслава Лубенського «Портрет. Від академії до творчості». Тут розглянуто методичні основи створення портрета «від зовнішньої схожості до художнього образу». На основі аналізу способів досягнення схожості, гармонізації зображення і засобів виявлення духовної суті моделі автор дійшов висновку, що високохудожнім портретом буде саме той, в якому при вірогідній зовнішній схожості і виразній художній формі глибоко осмислені «ієрогліфи» психологізму, тобто емоційні знаки-виразники, які портретист «читає» з обличчя моделі і творить на їх основі істинно об’єктивну історію душі. Введено поняття «кутові пропорції», «ключ схожості». Наведено нову авторську схему побудови рисунка голови й типові схеми облич.

Цей посібник стане у пригоді студентам вищих мистецьких навчальних закладів, художникам-педагогам, мистецтвознавцям.