21 травня в академії підписано угоду про співпрацю між нашим вищим навчальним закладом та Опольським Державним Університетом  на п’ятирічний термін.

Документом перебачено співпрацю в галузях наукових досліджень і навчання, обмін науковою інформацією, академічними матеріалами, підручниками, навчальними програмами, обговорення результатів досліджень, спільні публікації, обмін викладачами, науковими співробітниками і студентами, допомога в підготовці кадрів і підвищення кваліфікації науково- педагогічних кадрів, надання можливостей захисту дисертаційних робіт в обох університетах тощо.

Сторони висловили впевненість, що оновлена угода про співробітництво відкриє чимало можливостей для подальшого розвитку обох державних вищих навчальних закладів.