Цікаву лекцію прочитав, чи краще б сказати, натхненно витворив, завідувач кафедри графічного дизайну Київського інституту декоративно – прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, кандидат історичних наук, доцент Олександр Босий для викладачів та студентів навчального закладу.  Зразу було видно, що відкрита лекція викликала підвищену зацікавленість присутніх, у конгрес – холі вузу вони допитливо роздивлялися різні глечики, уламки давніх керамічних виробів, книги із запропонованої тематики самого автора  та інших вітчизняних і зарубіжних авторів, унікальні рушники різного обрядового призначення , твори випускників інституту попередніх років з цієї тематики, ілюстративні аркуші з давніми знаками і символами тощо . Називалася лекція « Таємниці української символіки: орнаменти,знаки, герби».

Слід сказати,що Олександр Босий багато років активно розробляє цю тематику, захистив  по ній кандидатську. Як було зазначено, має кілька книг, часто виступає в інших вузах та наукових організаціях, іншими словами, він визнаний авторитет у цій царині. Щороку вчений здійснює пошукові експедиції  Україною, відкриваючи разом із знайденими в курганах артефактами  давніх культур, під шарами штукатурки на стінах храмів чи інших будівель первинні розписи, на дивом уцілілих рушниках чи тканих виробах таємничі послання далеких предків нам, сьогоднішнім.

Для цих пошуків він не шкодує ні особистого часу, ні коштів. Приміром, за невеликий проміжок часу Олександр Георгійович побував у 52  українських селах, куди не ходять автобуси, він зустрівся в них  з  бабусями, носіями давніх обрядів, магічних замовлянь, вірувань,майстринями вишивок і ткацтва, знаходив особливі до них підходи, щоб вони поділилися, відкрили столітні, а  той тисячолітні таємниці.

Тож  цією лекцію вчений  повільно,з  ґрунтовною  аргументацією, з рідкісними артефактами та старожитностями, ніби розгортав перед вдячними  слухачами старовинний сувій нашої прадавньої духовної історії, яка живить і нині наші душі, впливає на життя, визначає ті чи інші  вчинки.

Орнаментальна система на рушниках, сакральні знаки, сварга, хрест, інь і янь, графічне дерево життя,обряди весілля, похорон, замовляння дощу, зняття порчі, поетичний і водночас трудомісткий процес виготовлення  полотна з конопель та про багато іншого захоплююче оповідав лектор. Все це несе особливу енергетику, має силу від рідної землі.

Адже є великий Космос не лише над нами, але такий же самий таємничий, містичний Космос і під нами, у тих же курганах, під товстими шарами плодючої української землі . Олександр Босий дуже переконливо проілюстрував це на прикладі Трипільської культури  славних наших попередників. Дивовижні факти – 1200 років існувала ця таємнича епоха,нині археологи знаходять площі  розміром у 400 гектарів, на яких існували трипільські поселення кількістю жителів до 15 тисяч осіб. Надзвичайно цікаве духовне і матеріальне життя вели  далекі пращури, яке вчений прочитує з 6000 знаків, з 2500 обрядів. Предки посилають нам сигнали, ми живемо в часі і просторі з ними, хоч і  ніколи не знали і не бачили їх. І ми маємо прочитувати ці сигнали, цей таємничий текст, щоб краще і глибше розуміти свою історію, призначення України у світі, своє мистецтво, наголошував Олександр Георгійович. Щоб українське, як писав Василь Стус,не ставало часом синонімом відсталого, неглибокого,примітивного навіть.

Спираючись на широкі джерела – від усних розповідей тих же бабусь, від знайдених рідкісних виробів,наукових розробок своїх і класиків семіотики, онтології, від Біблії,  – Олександр Босий зумів у своїй лекції  на тлі світової культури  яскраво представити дивовижну, неповторну,  ще вповні не пізнану квітку української культури і духовності.

Він запропонував навіть запровадити в інституті спеціальний курс з цієї тематики, аби студенти,  усвідомивши  глибинну сутність прадавньої культури, традицій і обрядів, активно використовували ці знання у творчості  і, таким чином, здійснювали сміливі мистецькі пошуки і відкриття, творили своє, не схоже на інших, мистецтво.