Витяг з додатку 1 до наказу Міністерства освіти і науки України 07.11.2018 № 1218:
спеціалізована вчена рада К 26.897.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.02 «Теорія та методика навчання технологій» строком до 31 грудня 2020 року.