Відповідно до наказу МОН України від 14.03.2018 року № 242-л, згідно з рішенням Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 13.03.2018 (протокол № 87/1),
КДІДПМД ім. Михайла Бойчука видано ліцензію на освітню діяльність у сфері вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні – підготовка докторів філософії у галузі 01 Освіта/Педагогіка зі спеціальності 015 Професійна
освіта з ліцензованим обсягом 10 осіб.

 
СКЛАД ПРОЕКТНОЇ ГРУПИ (відповідальні за підготовку фахівців):
1. Д. пед. н. Тименко В. П. (13.00.02 – Теорія та методика трудового навчання (керівник проектної групи). Вчене звання професора зі спеціальності 13.00.02 – Теорія та методика трудового навчання. В. о. завідувача кафедри теоретичних дисциплін та професійної освіти інституту.
2. Д. пед. н. Чирчик С. В. (13.00.04 – Теорія та методика професійної освіти). Вчене звання доцента кафедри
дизайну середовища. Проректор з науково-організаційної діяльності інституту.
3. Д. пед. н. Руденченко А. А. (13.00.02 – Теорія та методика навчання). Вчене звання доцента кафедри образотворчого мистецтва та дизайну. Декан факультету декоративно-прикладного мистецтва інституту.