КИЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІНСТИТУТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА І ДИЗАЙНУ ім. МИХАЙЛА БОЙЧУКА

 ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
(посади вакантні з 01 липня 2017 року):

    ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Декан факультету 1.0 (1 особа)

Кафедра промислового дизайну та комп’ютерних технологій:

 • завідувача кафедри – 1.0 (особа)
 • доцента – 2.0 (2 особи)
 • старшого викладача – 4.0 (4 особи)
 • викладача – 1.0 (1 особа)

Кафедра  дизайну середовища :

 • професора – 2.0 (2 особи)
 • доцента – 2.0 (2 особи)
 • старшого викладача – 1.0 (1 особа)

Кафедра графічного дизайну:

 • завідувача кафедри – 1.0 (1 особа)
 • професора – 1.0 (1 особа)
 • доцента – 2.0 (2 особи)
 • старшого викладача – 2.0 (2 особи)
 • викладача – 3.0 (3 особи)

Кафедра мистецтвознавчих та гуманітарних дисциплін:

 • завідувача кафедри – 1.0 (1 особа)
 • професора – 1.0 (1 особа, напрям «Мистецтвознавство»)
 • старшого викладача – 2.0 (2 особи: 1 – дисципліна « Фізичне виховання», 1 – дисципліна « Іноземна мова (англійська)»)

Кафедра рисунка:

 • доцента – 2.0 (2 особи)
 • старшого викладача – 6.0 (6 осіб)
 • викладача – 1.0 (1 особа)

ФАКУЛЬТЕТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

Декан факультету – 1.0 (1 особа)

Кафедра художньої кераміки, дерева, скульптури та металу:

 • завідувача кафедри – 1.0 (1 особа)
 • професора – 1.0 (1 особа)
 • доцента – 4.0 (4 особи)
 • старшого викладача – 5.0 (5 осіб)
 • викладача – 2.0 (2 особи)

Кафедра монументально-декоративного мистецтва:

 • завідувача кафедри – 1.0 (1 особа)
 • доцента – 3.0 (3 особи)
 • старшого викладача – 2.0 (2 особи)

Кафедра художнього текстилю та моделювання костюма:

 • завідувача кафедри – 1.0 (1 особа)
 • професора – 1.0 (1 особа)
 • доцента – 4.0 (4 особи)
 • старшого викладача – 3.0 (3 особи)

Кафедра живопису:

 • доцента – 2.0 (2 особи)
 • старшого викладача – 6.0 (6 осіб)

Вимоги до претендентів: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання за відповідною або спорідненою науково-педагогічною спеціальністю (відповідно до ЗУ ПВО, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти).

Документи (заяву на ім`я ректора, заповнений особовий листок з обліку кадрів, дві фотокартки розміром 4 x 6 см, список наукових, навчально-методичних праць та винаходів, інформацію про підготовку науково-педагогічних кадрів, завірені ксерокопії: паспорта, трудової книжки, документів про повну вищу освіту, науковий ступінь, вчене звання)  подавати або надсилати на адресу: Україна, 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе 32, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва та дизайну  ім. М. Бойчука.

Документи приймаються протягом місяця з дня опублікування оголошення про конкурс за адресою: 01103 м. Київ, вул. Кіквідзе, 32, Головний корпус, кімната 112.

Додаткові відомості про умови конкурсу можна одержати за телефоном: (044) 285-38-22.

 

В. о. ректора
О. В. Полтавець-Гуйда