Інформація Посилання
Звіт  в. о. ректора Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука Полтавець-Гуйди Оксани Вікторівни за 2018 рік

Інформація про наукову та науково-творчу діяльність Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука за 2017 рік (презентація)

Наказ № 38-од про затвердження платних послуг, які надає Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Положення про гуртожиток Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М.Бойчука

Положення про стипендіальну комісію Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені  Михайла Бойчука

Установчі документи Статут
Колективний договір
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
РЕЄСТР СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сертифікати
Довідка про включення до Державного реєстру вищих навчальних закладів України
Довідка про включення до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Документи з акредитації

Сертифікати:

  1. Сертифiкат про акредитацiю галузi знань та_спецiальностi напряму 6.020207 Дизайн_(бакалавр)
  2. Сертифiкат про акредитацiю галузi знань та_спецiальностi напряму 6.020208_Декоративно-прикладне мистецтво (бакалавр)
  3. Сертифiкат про акредитацiю галузi знань та_спецiальностi напряму 7.02020701 Дизайн за видами (спецiалiст)
  4. Сертифiкат про акредитацiю галузi знань та_спецiальностi напряму 7.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво (спецiалiст)
  5. Сертифiкат про акредитацiю галузi знань та_спецiальностi напряму 022 Дизайн (бакалавр)
  6. Сертифiкат про акредитацiю галузi знань та_спецiальностi напряму 022 Дизайн (спецiалiст)
  7. Сертифiкат про акредитацiю галузi знань та_спецiальностi напряму 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацiя (спецiалiст)
  8. Сертифiкат про акредитацiю галузi знань та_спецiальностi напряму 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацiя (бакалавр)
  9. Сертифiкат про  акредитацiю за спецiальнiстю 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрацiя (магiстр)
  10. Сертифiкат про  акредитацiю за спецiальнiстю 022 Дизайн (магiстр)

Експертні висновки:

Склад керівних органів Інституту Керівництво Інституту
Положення про колегіальні органи Положення про вчену раду
Регламент Вченої Ради
Персональний склад Вченої ради
Рішення Вченої ради Інституту
Організація освітнього процесу Наказ про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у КДІДПМІД імені Михайла Бойчука
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про організацію виконання та захист курсової роботи (проекту)
Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення про організацію виконання та захист магістерських робіт у Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
Правила прийому Правила прийому на навчання до Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука в 2019 році
Положення про приймальну комісію
Рішення приймальної комісії
Кошторис та зміни до нього Кошторис на 2017 рік
Кошторис на 2018 рік
Кошторис на 2019 рік
Фінансова звітність Звіт про використання та надходження коштів
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Фінансова звітність за 2016 рік
Фінансова звітність за 2017 рік
Фінансова звітність за 2018 рік
Штатний розпис Штатний розпис на 2017 рік
Зведений штатний розпис з 1 сiчня 2018 року
Зведений штатний розпис з 1 вересня 2018 року
Зведений штатний розпис з 1 сiчня 2019 року
Інформація щодо проведення тендерних процедур Відповідно до Закону України від «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-VIII, вся інформація щодо закупівель Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука розміщена на сайті https://prozorro.gov.ua/
Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг Вартість навчання для вступників 2019 рокy
Діяльність органів студентського самоврядування Склад студентської ради
Положення про орган студентського самоврядування
Рішення студради Інституту

Висновок Державної санітарно-епідеміологічної служби