Інформація Посилання
Звіт  в. о. ректора Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука Полтавець-Гуйди Оксани Вікторівни за 2018 рік

Інформація про наукову та науково-творчу діяльність Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука за 2017 рік (презентація)

Наказ № 38-од про затвердження платних послуг, які надає Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука 

Установчі документи Статут
Колективний договір
Правила внутрішнього трудового розпорядку
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
РЕЄСТР СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сертифікати
Довідка про включення до Державного реєстру вищих навчальних закладів України
Довідка про включення до єдиного Державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Документи з акредитації

Сертифікати:

  1. Сертифікат про акредитацію з напряму (спеціальності) 02 Культура і мистецтво 022 Дизайн (бакалавр)
  2. Сертифікат про акредитацію з напряму (спеціальності) 02 Культура і мистецтво 022 Дизайн (спеціаліст)
  3. Сертифікат про акредитацію з напряму (спеціальності) 02 Культура і мистецтво 023 Образоворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (бакалавр)
  4. Сертифікат про акредитацію з напряму (спеціальності) 02 Культура і мистецтво 023 Образоворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (спеціаліст)

Експертні висновки:

Склад керівних органів Інституту Керівництво Інституту
Положення про колегіальні органи Положення про вчену раду
Регламент Вченої Ради
Персональний склад Вченої ради
Рішення Вченої ради Інституту
Організація освітнього процесу Наказ про затвердження Положення про організацію освітнього процесу у КДІДПМІД імені Михайла Бойчука
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про організацію виконання та захист курсової роботи (проекту)
Порядок та умови обрання студентами вибіркових дисциплін
Положення про переведення студентів на вакантні місця державного замовлення
Положення про організацію виконання та захист магістерських робіт у Київському державному інституті декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука
Правила прийому Правила прийому на навчання до Інституту у 2018 році
Положення про приймальну комісію
Рішення приймальної комісії
Кошторис та зміни до нього Кошторис
Фінансова звітність Звіт про використання та надходження коштів
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Штатний розпис Зведений штатний розпис на 2017 рік
Штатний розпис на 2017 рік
Інформація щодо проведення тендерних процедур Відповідно до Закону України від «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-VIII, вся інформація щодо закупівель Київського державного інституту декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука розміщена на сайті https://prozorro.gov.ua/
Розмір плати за навчання та за надання додаткових освітніх послуг Вартість навчання для вступників 2018 рокy
Діяльність органів студентського самоврядування Склад студентської ради
Положення про орган студентського самоврядування
Рішення студради Інституту