Перелік спеціальностей ступеня бакалавра

ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

Створення ілюстрацій, плакатів, візуальної реклами, оформлення книжок таперіодичних видань, розробка фірмового стилю, нових шрифтів та оригінальних пакувань, проектування експозицій − лише невелика частка напрямків діяльності дизайнера-графіка, формуванню якого сприяє вивчення не тільки традиційних дисциплін мистецького спрямування, а й розмаїття графічних технік, макетування, поліграфії та типографіки, сучасних технологій.

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА

Проектування інтер’єрів, громадських, житлових і промислових будівель, малихархітектурних форм та ландшафтних об’єктів, реконструкція існуючих споруд вимагає підготовки художників, здатних на основі ґрунтовного вивчення національних та світових мистецьких традицій і численних фахових дисциплін створювати проекти неповторних архітектурних та садово-паркових ансамблів, в яких дизайнерський задум органічно поєднується з навколишнім середовищем.

ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН

Підготовка фахівців для роботи у проектно-конструкторських бюро, дизайн-студіях та на підприємствах зі створення нових зразків промислової продукції на одній із найстаріших в Україні кафедр подібного спрямування здійснюється за різними напрямками, основними серед яких є проектування окремих виробів і комплексних об’єктів побутового, промислового та спеціального призначення.

Іформаційні матеріали для вступників за фахом “Промисловий дизайн”

ХУДОЖНЄ ДЕРЕВО ТА ДЕКОРАТИВНА СКУЛЬПТУРА 

Випускники спеціалізації є фахівцями, теоретична підготовка та практичні навички яких охоплюють широкий спектр знань, вони працюють на державних і приватних підприємствах, у сувенірних цехах, беруть участь в оздобленні культових споруд, у комплексному оформленні інтер’єрів, створенні дерев’яних об’ємно-просторових декоративних форм і декорацій на кіностудіях. Програми навчання базуються на вивченні образотворчих традицій та оволодінні пластичними прийомами українського і світового мистецтва, осмисленні сучасних художніх тенденцій і засвоєнні новітніх технологій.

ХУДОЖНІЙ ТЕКСТИЛЬ  

Спеціалізація «художній текстиль» готує художників з текстилю на основі вивченнястародавніх і сучасних різновидів технік ткацтва, килимарства, вибійки, батику, колажу. Студенти створюють проекти та виготовляють тканини різного призначення − платтяні, для оздоблення інтер’єру (гобелени, килими, декоративні панно, розписи в техніці «холодного» та «гарячого» батику), виконують ескізи текстильних речей для фабричного виробництва, поєднуючи в них традиційні та модерні тенденції.

МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО

Кафедра монументально-декоративного мистецтва готує художників станкового тамонументального мистецтва за спеціалізацією «Монументально-декоративний живопис». Програмою підготовки художників-монументалістів, твори яких стануть оздобленням інтер’єрів та екстер’єрів громадських, житлових і культових споруд, передбачено вивчення різноманітних технік монументально-декоративного мистецтва (альфрейний розпис, темперний та олійний живопис, фреска, енкаустика і мозаїка, сграфіто і рельєф, батик, гобелен та вітраж).

ХУДОЖНІ ВИРОБИ З МЕТАЛУ

В інституті готують художників з металу, здатних створювати вироби різногопризначення − сакральні предмети, твори ювелірного мистецтва, речі утилітарного та виставкового характеру, роботи для оформлення інтер’єрів громадських споруд, використовуючи традиції різних регіонів України й світу, і не забуваючи про важливість формування не лише індивідуальності майбутнього творця, а й самобутньої національної школи художнього металу.

ХУДОЖНЯ ВИШИВКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ КОСТЮМА

Спеціалізація «Художня вишивка та моделювання костюма» передбачає підготовкухудожників декоративно-прикладного мистецтва, що базується на вивченні композиційної побудови, символіки та розмаїтті технік української народної вишивки й оздоблення етнічного одягу різних регіонів. Інститут готує фахівців, які здатні створювати унікальні панно, вишиті рушники, сорочки, моделі одягу з використанням старовинних технік. У дипломних роботах випускники демонструють високорозвинене почуття ритму в побудові орнаменту, гармонію кольорових поєднань, інтерпретацію народних мотивів у сучасних творах.

ХУДОЖНІ ВИРОБИ З КЕРАМІКИ

Керамічні вироби часто не лише несуть у собі відбиток найдавніших космогонічних уявлень людини, а й дивують сучасністю пластичного вирішення. Опанувавши давні та новітні технології, зокрема гончарну справу та розпис, познайомившись із прадавніми культурами, студенти прагнуть виразити себе через виконання різноманітних творів − від речей побутового призначення до зразків дрібної пластики та монументальної скульптури, декоративних панно.

ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ КОСТЮМА

Спеціалізація «художнє моделювання костюма» забезпечує підготовку фахівців різнихнапрямків, серед яких основними є розробка сценічного (історичного, народного або естрадного) костюма; створення ексклюзивного (виставкового і колекційного) вбрання; реконструкція та реставрація історичного костюма. Студенти вивчають конструювання та технологічні прийоми виготовлення одягу і практично застосовують забуті знання, виготовляючи неповторні моделі.

Адреса: 01103, м. Київ, вул. Кіквідзе, 32

Приймальна комісія:

e-mail: pk@kdidpmid.edu.ua
телефон / факс +38 (044) 285-50-05

Відповідальний секретар приймальної комісії Сірик Оксана Михайлівна
(099) 150 86 11
(044) 285 75 16

e-mail: o.siryk@kdidpmid.edu.ua