Освітні програми/спеціалізації у КДІДПМД ім. М. Бойчука

 

ФАКУЛЬТЕТ ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

ОСВІТНІ СТУПЕНІ БАКАЛАВРА ТА МАГІСТРА
Освітня програма: Декоративно-прикладне мистецтво (за видами)
Спеціалізації: Монументально-декоративний живопис
(станковий живопис, мозаїка, сакральне мистецтво, вітраж);
Художній текстиль
(гобелен, ткацтво);
Художнє моделювання костюма;

Художня вишивка та моделювання костюма;
Художнє дерево та декоративна скульптура (камінь, дерево та інші матеріали);
Художня кераміка;
Художній метал (ювелірне мистецтво, ковальство, художнє оздоблення зброї та предметів побуту).
МОНУМЕНТАЛЬНО-ДЕКОРАТИВНИЙ ЖИВОПИС

Кафедра монументально-декоративного мистецтва готує художників станкового та монументального мистецтва за спеціалізацією «Монументально-декоративний живопис». Програмою підготовки художників-монументалістів, твори яких стануть оздобленням інтер’єрів та екстер’єрів громадських, житлових і культових споруд, передбачено вивчення різноманітних технік монументально-декоративного мистецтва (альфрейний розпис, темперний та олійний живопис, фреска, енкаустика і мозаїка, сграфіто і рельєф, батик, гобелен та вітраж).

ХУДОЖНІЙ ТЕКСТИЛЬ

За спеціалізацією «Художній текстиль» кафедра художнього текстилю та моделювання костюма готує художників з текстилю на основі вивчення стародавніх і сучасних різновидів технік ткацтва, килимарства, вибійки, батику, колажу. Студенти створюють проекти та виготовляють тканини різного призначення – платтяні, для оздоблення інтер’єру (гобелени, килими, декоративні панно, розписи в техніці «холодного» та «гарячого» батику), виконують ескізи текстильних речей для фабричного виробництва, поєднуючи в них традиційні та модерні тенденції.

ХУДОЖНЯ ВИШИВКА ТА МОДЕЛЮВАННЯ КОСТЮМА

Спеціалізація «Художня вишивка та моделювання костюма» передбачає підготовку художників декоративно-прикладного мистецтва, що базується на вивченні композиційної побудови, символіки та розмаїтті технік української народної вишивки й оздоблення етнічного одягу різних регіонів. Інститут готує фахівців, які здатні створювати унікальні панно, вишиті рушники, сорочки, моделі одягу з використанням старовинних технік. У дипломних роботах випускники демонструють високорозвинене почуття ритму в побудові орнаменту, гармонію кольорових поєднань, інтерпретацію народних мотивів у сучасних творах.

ХУДОЖНЄ МОДЕЛЮВАННЯ КОСТЮМА

Спеціалізація «художнє моделювання костюма» забезпечує підготовку фахівців різних напрямків, серед яких основними є розробка сценічного (історичного, народного або естрадного) костюма; створення ексклюзивного (виставкового і колекційного) вбрання; реконструкція та реставрація історичного костюма. Студенти вивчають конструювання та технологічні прийоми виготовлення одягу і практично застосовують забуті знання, виготовляючи неповторні моделі.

ХУДОЖНЯ КЕРАМІКА

Керамічні вироби часто не лише несуть у собі відбиток найдавніших космогонічних уявлень людини, а й дивують сучасністю пластичного вирішення. Опанувавши давні та новітні технології, зокрема гончарну справу та розпис, познайомившись із прадавніми культурами, студенти прагнуть виразити себе через виконання різноманітних творів − від речей побутового призначення до зразків дрібної пластики, декоративних панно, паркової скульптури.

ХУДОЖНІЙ МЕТАЛ

В Інституті готують художників з металу, здатних створювати вироби різного призначення − сакральні предмети, твори ювелірного мистецтва, речі утилітарного та виставкового характеру, роботи для оформлення інтер’єрів громадських споруд, використовуючи традиції різних регіонів України й світу і не забуваючи про важливість формування не лише індивідуальності майбутнього творця, а й самобутньої національної школи художнього металу.

ХУДОЖНЄ ДЕРЕВО ТА ДЕКОРАТИВНА СКУЛЬПТУРА

Випускники спеціалізації є фахівцями, теоретична підготовка та практичні навички яких охоплюють широкий спектр знань, вони працюють на державних і приватних підприємствах, у сувенірних цехах, беруть участь в оздобленні культових споруд, у комплексному оформленні інтер’єрів, створенні дерев’яних об’ємно-просторових декоративних форм і декорацій на кіностудіях. Програми навчання базуються на вивченні образотворчих традицій та оволодінні пластичними прийомами українського і світового мистецтва, осмисленні сучасних художніх тенденцій і засвоєнні новітніх технологій.

 

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Галузь знань 02 Культура і мистецтво
спеціальність 022 Дизайн

ОСВІТНІ СТУПЕНІ БАКАЛАВРА ТА МАГІСТРА
Освітня програма: Дизайн (за видами)
Спеціалізації: Графічний дизайн (фотовідеодизайн, реклама (motion design), упаковка, корпоративний стиль);
Дизайн середовища (дизайн ландшафту, інтер’єру);
Промисловий дизайн (веб-дизайн, дизайн транспортного засобу, меблі тощо).
ГРАФІЧНИЙ ДИЗАЙН

Створення ілюстрацій, плакатів, візуальної реклами, оформлення книжок та періодичних видань, розробка фірмового стилю, нових шрифтів та оригінальних пакувань, проектування експозицій − лише невелика частка напрямків діяльності дизайнера-графіка, формуванню якого сприяє вивчення не тільки традиційних дисциплін мистецького спрямування, а й розмаїття графічних технік, макетування, поліграфії та типографіки, сучасних технологій.

ДИЗАЙН СЕРЕДОВИЩА

Проектування інтер’єрів, громадських, житлових і промислових будівель, малих архітектурних форм та ландшафтних об’єктів, реконструкція існуючих споруд вимагає підготовки художників, здатних на основі ґрунтовного вивчення національних та світових мистецьких традицій і численних фахових дисциплін створювати проекти неповторних архітектурних та садово-паркових ансамблів, в яких дизайнерський задум органічно поєднується з навколишнім середовищем.

ПРОМИСЛОВИЙ ДИЗАЙН

Підготовка фахівців для роботи у галузі графічного веб-дизайну (проектування й реалізація клієнтської частини веб-сайту, включаючи верстку), проектно-конструкторських бюро, дизайн-студіях та на підприємствах зі створення нових зразків продукції на одній із найстаріших в Україні кафедр подібного спрямування здійснюється за різними напрямками, основними серед яких є проектування окремих виробів і комплексних об’єктів побутового, промислового та спеціального призначення.

 

Адреса: 01103, м. Київ, вул. М. Бойчука (Кіквідзе), 32

 

Приймальна комісія:

e-mail: pk@kdidpmid.edu.ua
телефон / факс
+38 (099) 11-32-909
+38 (044) 285 50 05,
+38 (044) 285 75 16